Phân biệt vải áo mưa theo hãng sản xuất 1. Câu hỏi chung. 1.1. Phân biệt vải áo mưa.theo hãng sản xuất. 1.2. Phân biệt vải áo mưa theo loại. 1.3. Độ dầy vải áo mưa. 1.4. Bảo hành sản phẩm. 2. Dành cho người sử dụng. 2.1. Tẩy mốc áo mưa. 2.2. Sử dụng